Loading...
Skip to Content

Articulatiestoornissen

Wat houdt dat in?

Articulatiestoornissen komen zowel bij kinderen, adolescenten, volwassenen als ouderen voor. In essentie bestaat deze stoornis uit het niet of foutief uitspreken van bepaalde spraakklanken. Klanken worden bijgevolg vervangen, weggelaten of vervormd. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en/of het niet kunnen produceren van de /r/. Wanneer meerdere klanken foutief worden gearticuleerd, spreken we van een meervoudige articulatiestoornis.

Als gevolg van een articulatiestoornis wordt de spraakverstaanbaarheid sterk negatief beïnvloed. Articulatiestoornissen kunnen verscheidene oorzaken hebben. Meestal gaat het om louter verkeerde articulatiegewoonten. Vaak gaat het echter gepaard met afwijkingen in het primaire mondgedrag zoals slikstoornissen of andere afwijkende mondgewoonten, maar ook neurologische stoornissen of gehoorafwijkingen kunnen leiden tot articulatieproblemen.