Loading...
Skip to Content

Taalstoornissen

Hu?

De taalontwikkeling van een kind verloopt volgens verschillende stadia. Bij sommige kinderen is er een vertraagd of afwijkend verloop in deze ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. In dat geval spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis, ook wel een dysfatische taalontwikkeling genoemd. Voor deze taalachterstand is vaak geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.

De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm (korte en/of onjuiste zinnen, problemen met vervoegingen/verbuigingen ...), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik (aangepaste taal naargelang omgeving en situatie) omvatten. Soms vertonen deze kinderen ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en/of stoornissen in de aandacht en de concentratie.

Wanneer de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge van een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis. In tegenstelling tot de primaire taalstoornissen, is er bij deze stoornissen is wel een duidelijke oorzaak aan te wijzen.

Hier gaat het namelijk over een verworven taalstoornis waarbij het kind of de volwassene aangeleerde taalvaardigheden verliest. Dit kan veroorzaakt worden door een neurologisch letsel (zoals bv. een hersenbloeding of trauma). Voor meer informatie hieromtrent, raadpleeg gerust het onderdeel neurologische communicatiestoornissen.