Loading...
Skip to Content

Stemstoornissen

Heesheid, wat nu?

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Als gevolg hiervan kunnen er afwijkingen voorkomen in de klank, de omvang en/of het volume van de stem. Zo kan heesheid of stemverlies optreden. Dit kan ontstaan door foutief stemgebruik of toonhoogte en/of stemmisbruik (vb. door te vaak te roepen). De stem kan dan heel hees of schor klinken, te hoog of te laag, te zacht of te luid of regelmatig overslaan. Bovendien kan dit gepaard gaan met keelpijn, hoesten en/of een vermoeid gevoel in de keel. Daarnaast kunnen ook ademhalingsklachten optreden. Wanneer iemand enkele dagen hees is, is dit vaak perfect normaal. Duurt de heesheid langer dan twee tot drie weken, dan is ingrijpen meestal gewenst.

Stemstoornissen kunnen zowel een organische als een functionele oorzaak hebben. Bij organische oorzaken wordt een letsel vastgesteld ter hoogte van de stemplooien. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een stemplooiverlamming of strottenhoofdkanker. Bij een functionele stemstoornissen is het stemorgaan in orde, maar wordt de stem verkeerd gebruikt (foutieve stemtechniek), misbruikt (roepen) en/of overbelast. Functionele stemstoornissen kunnen, na te lang verkeerd gebruik, ook het stemorgaan beschadigen, waardoor een organische verandering kan plaatsvinden.

Stemproblemen kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het correcte stemgedrag weer aan. Hiervoor kan stemtraining of stemtherapie gebruikt worden. Stemtraining houdt het verbeteren van een normale stem in (zonder pathologie), dit meestal voor specifieke (professionele) doeleinden. Stemtherapie heeft eerder als doel om de pathologische stem te verbeteren en te 'genezen'. Beide behandelwijzen zijn er uiteraard op gericht om de stemkwaliteit te optimaliseren. Vraag gerust raad en/of tips.